Mednarodna znanstvena konferenca "Sustainable economy in modern organisations" 2023

12. maja 2023 smo organizirali mednarodno znanstveno konferenco "Sustainable economy in modern organisations". Sodelujoči predavatelji in študentje iz Slovenije in Srbije so predstavili izjemno zanimive prispevke s področja trajnosti in trajnostnega poslovanja v modernih organizacijah.

Kot glavni organizator se AREMA zahvaljuje vsem, ki ste prispevali svoj delež pri organizaciji in izvedbi konference. Posebej se zahvaljujemo gospe Jovani Kisin iz srbske univerze Educons, ki je prevzela vlogo soorganizatorja in zagotovila lepo število sodelujočih prispevkov.

    

Problematika izobraževanja in usposabljanja voznikov 2022Skupaj s partnerji smo 13.4.2022 organizirali Strokovni simpozij o pereči tematiki transportne branže.
Na simpoziju so sodelovali vidni predstavniki odločevalcev, strokovnih združenj in gospodarstva.

Mednarodna znanstvena okrogla miza 2022Prispevki so objavljeni tukaj.

Krizni management v času COVID 19 2021Okrogla miza je bila tako uspešna, da se je tekom razprav prelevila v mednarodno konferenco z izdanim zbornikom.

Mednarodna okrogla miza Pametne tehnologije v logistiki 2019

Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki 2019

Arema - Visoka šola za regionalni management je 16. 2. 2019 gostila konferenco "Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki". Udeležba na konferenci je bila pestra (v njej so sodelovali tudi strokovnjaki vodilnih slovenskih podjetij) in izjemno kakovostna. V popoldanski sekciji je sodelovalo deset študentov Areme z lastnimi, samostojnimi prispevki, ki so pomembno obogatili vsebino konference. Konferenco smo zaokrožili z izmenjavo mnenj o praktičnem izobraževanju in projektnem delu študentov.

Zbornik konference

          
       
        
  

Mednarodna konferenca "Potrebe na trgu dela" in zaposlitveni sejem 2018

Arema – Visoka šola za regionalni management je 22. maja 2018 skupaj s soorganizatorji Prah izobraževalni center, d. o. o., Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Območno obrtno-podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah organizirala Mednarodno konferenco »Potrebe na trgu dela« in zaposlitveni sejem s predstavitvijo možnosti zaposlitve in dela doma in v tujini. Na konferenci so s svojimi prispevki sodelovali Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo vlade Republike Slovenije, mag. Igor Prah, predsednik Areme in ravnatelj Srednje strokovne in poklicne šole Rogaška Slatina, doc. dr. Patricija Jankovič, predsednica senata Areme, Dino Markovinovič, mag., vodja projekta MobiPro, Dubravka Berc Prah, ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina, Igor Njegovan, svetovalec uprave HROTE, Milanka Virant Levstik, predsednica sekcije frizerjev in kozmetikov pri OOZ Šmarje pri Jelšah, Lidija Sovinc, mag., direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Saša Ogrizek, vodja ravnanja z zaposlenimi v Aza Plus, d. o. o., in Janez Jazbec, prokurist RASR, d. o. o.

Na zaposlitvenem sejmu, ki je potekal sočasno s konferenco, so se predstavila podjetja, ki zaposlujejo deficitarne poklice, tako v storitvenih kot proizvodnih dejavnostih (tiskarstvo, frizerstvo, posredništvo, kovinsko-predelovalna dejavnost, gradbeništvo, transport).

        

Mednarodna konferenca "Mental Issues in Jobcenters" 2016

Arema – Visoka šola za regionalni management je skupaj s soorganizatorji pripravila Mednarodno konferenco »Mental Issues in Jobcenters«.

   

Mental issues in Jobcenters 2014

Septembra 2014 smo v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Prah in Zavodom za zaposlovanje izvedli Konferenco Mental
issues in Jobcenters ter izdali zbornik (ko klikneš na zbornik, naj se ta odpre. Sedaj ga najdete tukaj.

Mednarodna okrogla miza Žensko voditeljstvo v znanosti in izobraževanju 2013