Sodelavci

Akademski zbor

Naziv

Ime in priimek

Katedra

Kontakt

redni profesor dr. Andrej Raspor Katedra za družboslovje andrej.raspor@t-2.si
redni profesor dr. Borut Vojinović Katedra za družboslovje borut.vojinovic@guest.arnes.si
izredna profesorica dr. Patricija Jankovič Katedra za družboslovje patricija.jankovic@guest.arnes.si
izredni profesor dr. Sašo Murtič Katedra za transport in logistiko saso.murtic@gmail.com

izredni profesor

dr. Matej Trapečar Katedra za transport in logistiko matej.trapecar@siol.net

višji predavatelj

mag. Igor Prah Katedra za družboslovje igor.prah@prah.si
višji predavatelj Robert Mašera, mag. Katedra za družboslovje robi.masera©gmail.com
višji predavatelj mag. Marino Medeot Katedra za transport in logistiko marino.medeot@gmail.com
predavatelj mag. Marko Hrženjak Katedra za transport in logistiko hm.storitve@siol.net
predavatelj mag. Stanko Vegelj Katedra za transport in logistiko stanko.vegelj@kabelnet.net
predavatelj mag. Tilen Medeot Katedra za družboslovje tilenmedeot@gmail.com
predavateljica Ingrid Uhernik Franko, mag. Katedra za transport in logistiko ingrid.uhernik@gmail.com
predavateljica Nataša Jakob Katedra za družboslovje naty.jakob@gmail.com
predavateljica Nadja Bezenšek Katedra za družboslovje nadja.bezensek@prah.si
predavatelj Boris Milič Katedra za transport in logistiko mboris18@gmail.com
član študent Tadej Breznik  / tadej.breznik4@gmail.com
članica študentka Klara Sorčan  / klarasorcan94@gmail.com 
član študent Peter Kolenc  / peter.kolenc2@gmail.com

Strokovne službe


Področje

Ime in priimek

Kontakt

Glavni tajnik

Nadja Bezenšek

info@arema.si

Referat za študentske zadeve

Anita Ogrizek

info@arema.si

Referat za študentske zadeve

Nina Šket

info@arema.si

Referat za študentske zadeve Melita Švajger info@arema.si