Prednost študija na aremi

Strokovnjaki iz gospodarstva
Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in državne ter lokalne uprave. Tekom študija študenti spoznajo predsednike uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike ministrstev in lokalnih skupnosti, ki neposredno prenašajo svoje izkušnje do študentov.

Praktičen predmetnik
Predmetnik je skrbno načrtovan in ne vsebuje vsebin, ki jih manager ne potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je usmerjen v praktičnost in uporabnost!

Reševanje konkretnih problemov
Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi.

Zaposljivost
Študijska programa sta deficitarna, zaposljiva, interdisciplinarna ter evropsko orientirana in s tem konkurenčna na domačem in evropskem trgu dela.

Individualen pristop
Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Mednarodna primerljivost
Primerljivost ter priznavanje opravljenih obveznosti, izpitov in diplom zagotavlja skladnost študija po bolonjskem sistemu, kar omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah.