Predsednik

Predsednik zavoda je poslovodni organ zavoda.
Predsednik zavoda vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Predsednik AREME je viš. pred. mag. Igor Prah
Kontakt predsednika: info@arema.si  

Nagovor predsednika