STROKOVNA EKSKURZIJA IN IZOBRAŽEVANJE NA TERENU - 9.4.2022

V soboto 9.4.2022 smo izvedli strokovno ekskurzijo in izobraževanje na terenu v podjetju Transport Fijavž, v Slovenskih Konjicah.

V zelo modernih prostorih uprave podjetja in sodobnem operativnem delovnem okolju smo se seznanili z logistično dejavnostjo, ki temelji na cestnih prevozih blaga v mednarodnem prometu. Predstavnik podjetja g. Marko Rečnik, diplomiran manager transportne logistike, je udeležencem strokovne ekskurzije predstavil dejavnost podjetja in problematiko s katero se srečujejo v procesih proizvodnje cestno prometnih storitev in na področju trženja transportnih storitev. Podrobno nas je informiral s konceptom celovitega obvladovanja stroškov in nakazal, da je cilj njihove organizacije zmanjševanje celotnih stroškov logistike v oskrbovalnih verigah s sodobnimi tehničnimi in tehnološkimi novostmi ter organizacijskimi ukrepi, ki jih pogojuje aktualni čas in aktualne razmere v svetu. Zelo podrobno je predstavil tudi pomen kadrovanja in vlogo človeških virov pri doseganju poslovnih rezultatov, vsesplošnega zadovoljstva zaposlenih in prijetnega delovnega okolja. Seznanili smo se kako »Koronavirus« pomembno vpliva na transportne kapacitete cestnega prometa v Evropi in na povpraševanje po prevozih in tovoru v Evropi.

Seznanili smo se s trenutno največjim izzivom na področju vodenja in upravljanja cestnega prometa doma in v Evropi, to je, da se stalno spreminja povpraševanje po prevozih, in potrebe po raznovrstnem blagu, ki pogojuje določeno oz. specifično vrsto transportnih sredstev.

V podjetju Fijavž transport, se s temi izzivi spopadajo z visokim strokovnim znanjem na področju tehnologije cestnega prometa in sodobnim informacijskim sistemom, podprtim z različnimi softverskimi rešitvami npr. TimoCom borzo vozil in borzo tovora in daljinskim spremljanjem transportov z aplikacijo CVS. Spoznali smo tudi nekatere rešitve za zagotavljanje varnosti prevozov v cestnem tovornem prometu s poudarkom na varovanju tovora med prevozom in vlogo ter pomenom vzdrževanja transportnih sredstev cestnega prometa.

     
 
     

Dias Academicus in podelitev diplom 2019

V petek, 14. junija 2019, je bilo na Aremi ponovno slavnostno, saj smo praznovali tretji rojstni dan, dogodek pa združili s podelitvijo diplom diplomantom in diplomantkam generacije 2019. Študij je uspešno zaključilo 18 naših študentov in študentk, za kar jim iskreno čestitamo!

            

Strokovni obisk v TPV Novo mesto

V petek, 15. 3. 2019, so naši študentje obiskali podjetje TPV Novo mesto, tovarno Velika Loka pri Trebnjem. Skupina TPV s svojimi podjetji na petih lokacijah v Sloveniji in eni v Srbiji deluje na področju razvoja in proizvodnje sklopov karoserij in podvozij, komponent in elementov avtomobilskih sedežev ter tesnil motorjev za potrebe avtomobilskih proizvajalcev in vodilnih sistemskih dobaviteljev. Ob tem razvijajo in ponujajo celovite stroškovno učinkovite rešitve za potrebe upravljanja proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila danes eden izmed ključnih produktov.

 

Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki

Arema - Visoka šola za regionalni management je 16. 2. 2019 gostila konferenco "Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki". Udeležba na konferenci je bila pestra (v njej so sodelovali tudi strokovnjaki vodilnih slovenskih podjetij) in izjemno kakovostna. V popoldanski sekciji je sodelovalo deset študentov Areme z lastnimi, samostojnimi prispevki, ki so pomembno obogatili vsebino konference. Konferenco smo zaokrožili z izmenjavo mnenj o praktičnem izobraževanju in projektnem delu študentov.

Zbornik konference je na voljo v knjižnici šole.

       
    
     
  

Dias Academicus in podelitev diplom 2018

V soboto, 16. junija 2018, je Arema praznovala drugi rojstni dan, dogodek pa obeležila s slavnostno podelitvijo diplom prvim 23 diplomiranim managerjem transportne logistike v Evropi. Diplomante je nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

    

Strokovna ekskurzija 2018

Konec maja 2018 so se študentje, profesorji in strokovni sodelavci Areme odpravili na strokovno ekskurzijo v severno Italijo. Na 4-dnevnem potovanju po naši zahodni sosedi so si ogledali starodavno mesto Bergamo, se z ladjico odpeljali na čudovite Boromejske otoke, nakupovali v Milanu in se prepustili romantiki pod Julijinim balkonom v Veroni.


        

Mednarodna konferenca "Potrebe na trgu dela" in zaposlitveni sejem 2018

Arema – Visoka šola za regionalni management je 22. maja 2018 skupaj s soorganizatorji Prah izobraževalni center, d. o. o., Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Območno obrtno-podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah organizirala Mednarodno konferenco »Potrebe na trgu dela« in zaposlitveni sejem s predstavitvijo možnosti zaposlitve in dela doma in v tujini. Na konferenci so s svojimi prispevki sodelovali Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo vlade Republike Slovenije, mag. Igor Prah, predsednik Areme in ravnatelj Srednje strokovne in poklicne šole Rogaška Slatina, doc. dr. Patricija Jankovič, predsednica senata Areme, Dino Markovinovič, mag., vodja projekta MobiPro, Dubravka Berc Prah, ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina, Igor Njegovan, svetovalec uprave HROTE, Milanka Virant Levstik, predsednica sekcije frizerjev in kozmetikov pri OOZ Šmarje pri Jelšah, Lidija Sovinc, mag., direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Saša Ogrizek, vodja ravnanja z zaposlenimi v Aza Plus, d. o. o., in Janez Jazbec, prokurist RASR, d. o. o.

Na zaposlitvenem sejmu, ki je potekal sočasno s konferenco, so se predstavila podjetja, ki zaposlujejo deficitarne poklice, tako v storitvenih kot proizvodnih dejavnostih (tiskarstvo, frizerstvo, posredništvo, kovinsko-predelovalna dejavnost, gradbeništvo, transport).

     

Vabljeno predavanje novinarke Tadeje Anžlovar

V mesecu maju smo v okviru predmeta Management kakovosti gostili novinarko RTV Slovenija Tadejo Anžlovar. Za nas je pripravila izredno zanimivo in poučno predavanje o komuniciranju z javnostmi ter delu v in z mediji.

   

Vabljeno predavanje pred. Marjete Kókoš

V okviru predmeta Varnost v logističnih procesih in varstvo pri delu smo gostili pred. Marjeto Kókoš, ki je za nas pripravila predavanje o ergonomiji in stresu na delovnem mestu. Pred. Marjeta Kókoš je častna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter dobitnica številnih mednarodnih in domačih priznanj za svoje delo na področju zdravstva in izobraževanja.

   

TimoCom

V petek, 1. decembra 2017, smo na Aremi – Visoki šoli za regionalni management v Rogaški Slatini gostili strokovnjaka iz podjetja TimoCom. TimoCom je vodilna platforma za razpise prevozov po vsej Evropi, predavanje pa je bilo organizirano v okviru predmeta Management v transportu.


 


Strokovna ekskurzija 2017

Junija 2017 se je Arema odpravila na strokovno ekskurzijo na Češko, kjer smo si ogledali tovarno vozil Škoda, in Dunaj, kjer smo imeli priložnost od blizu spoznati delo letališča Dunaj in letališkega osebja.

 

Podpis dogovora o sodelovanju med Will Forum Indija in Aremo

Podpis dogovora o sodelovanju med Will Forum Indija in Aremo. Dogovor zagotavlja znanstveno, raziskovalno in strokovno sodelovanje ter izmenjavo študentov in pedagogov.

 

Mednarodna konferenca "Mental Issues in Jobcenters" 2016

Arema – Visoka šola za regionalni management je skupaj s soorganizatorji pripravila Mednarodno konferenco »Mental Issues in Jobcenters«.

   

Zaključni dogodek Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v logistiki

Predstavniki Areme – Visoke šole za regionalni management smo se 27. avgusta 2015 udeležili zaključnega dogodka KOC za razvoj kadrov v logistiki, ki je potekal v portoroškem hotelu Bernardin. Prisotni so bili strokovnjaki, ki jih zanima oziroma so dejavni na področju logistike ter so bili pripravljeni izvedeti več o dobrih praksah. 

Na dogodku so bile predstavljene naslednje teme: 

- konkurenčnost slovenske logistike; 

- drzna ambicioznost;

- izzivi oskrbovalnih verig;

- povezovanje logističnih subjektov za večjo konkurenčnost - informacija in razprava o pristaniški skupnosti;

- dobre prakse partnerjev in možnosti za nadaljnje sodelovanje. 

Sodelovali so mag. Ernest Gortan, predsednik uprave Intereuropa, d. d., Andrej Božič, lastnik BB Svetovanje, d. o. o, Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja ter drugi gostje. 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki je nastal v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov, ki ga izvaja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.