Projekti

NACIONALNI PROJEKTI
MEDNARODNI PROJEKTI


AREMA aktivno podpira sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih projektih in s svojo mednarodno agilnostjo vključuje pedagoge in raziskovalce v mednarodne raziskovalne sfere univerz, industrije, srednjih in malih podjetij EU in širše.
S projektnim delom se zavzema za ažuren prenos novih tehnologij in uporabo evropskih in svetovnih raziskovalnih dosežkov v slovenski univerzitetni in gospodarski prostor.

AREMA si, pri številnih evropskih programih, projektih in pobudah, ki pokrivajo njena interesna področja, prizadeva nastopiti kot enakovreden partner.

Ustanovitelji in sodelavci AREME so v zadnjih petih letih sodelovali in še vedno delujejo v mnogih projektih: strokovnih, svetovalnih, znanstvenih, domačih in mednarodnih.

Med njimi so najpomembnejši projekti in raziskave naslednji:

 • Elementi podpore strateškim in izvedbenim vidikom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije
 • Okvir strateških usmeritev za spodbujanje internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij
 • Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
 • Priprava vsebinskih in programskih izhodišč za Podravsko regijo za obdobje po letu 2013 ter oblikovanje priporočil za področje projektnega vodenja in razvoja regijskih projektov
 • FunReg-PolicyNet - http://www.seed-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=en
 • Health4Growth - http://health4growth.eu/
 • Project EU Education and Culture DG; Europeaan Union for Youth - http://www.youthforeurope.eu/
 • Terciarna logistika - – čimbenik uključivanja RH u evropski prometni sustav 
 • Internationalization strategy of small and medium enterprises in Poland and Slovenija
 • ERDF, Central Europe Programme; "ET STRUCT - Economic Educational Territorial Structure - http://www.etstruct.eu/
 • ERDF, Central Europe Programme; IDEA (Innovative Development of European Areas by Fostering Transnational Knowledge Development) - http://www.idea-strategy.eu/
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022
 • Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle