Mednarodno sodelovanje za študente

Povezovanje znotraj RS in z regijsko primerljivimi pedagoško raziskovalnimi ustanovami in učnimi bazami poteka po oblikovanih kriterijih ter priporočilih za zagotavljanje boljših pogojev in povečanje stopnje internacionalizacije izobraževanja, kar pomeni, da je na šoli ažuriranje izobraževalnih programov in odprtost k novostim osnovno vodilo, ki omogoča šoli ugleden položaj glede na sorodne izobraževalne institucije v Sloveniji, EU in širše.

Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System – ECTS), program pa je primerljiv s podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v tujini, kar omogoča učinkovito vključevanje v medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov. Poleg tega je omogočena izmenjava študentk in študentov tudi za potrebe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja ter za potrebe izdelave diplomskih del v tujini.

Sporazumi zagotavljajo semestrski ali celoletni študij na partnerski univerzi v tujini. Procesi menjave študentov potekajo preko Centra za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje.

Obstajajo štirje načini študija v tujini:

  1. V tujini lahko preživite celo študijsko leto, ste vpisani na tujo institucijo, pod njenimi pogoji. V državah članicah EU, veljajo za vas enaki pogoji kot za domače študente v državi gostiteljici.
  2. Mobilnost – v tujini preživite manj kot leto dni (semestrski študij). Ostajate pa vpisani na matični, slovenski visokošolski zavod in imate pravice kot ostali študenti na zavodu.
  3. E – mobilnost – s pomočjo IKT se udeležujete predavanj tuje institucije in tako opravljate tudi obveznosti. Ostajate pa vpisani na matični, slovenski visokošolski zavod in imate pravice kot ostali študenti na zavodu.
  4. Mobilnost za opravljanje prakse pomeni v času študija preživeti obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se študent prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

Dodatne informacije dobite pri vodji centra in v tajništvu šole.