Založba

Založba AREMA izdaja publikacije, povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi programi in projekti, med drugim:

  • znanstvene in strokovne monografije, zbornike referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc ter druge publikacije na področju znanstveno-raziskovalnega dela,
  • učbenike, zapiske predavanj, gradiva za vaje, priročnike ter druge publikacije na področju izobraževanja,
  • revije, časopise, letne publikacije ter druge serijske publikacije.

Uredništvo revije/strokovnega časopisa sestavljajo glavni in odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora. 

Uredništvo, uredniki in drugi sodelavci ter avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.


Publikacije so na voljo za izposojo ali nakup v knjižnici AREME.
IZDANE PUBLIKACIJE ZALOŽBE AREMA:

 

Strokovna monografija OSNOVE PRAVNEGA RAZUMEVANJA V TURISTIČNI DEJAVNOSTI
Podatki o publikaciji:
MURTIČ, Sašo, JANKOVIČ, Patricija, GERBEC POTOČNIK Rebecca, FRANKO UHERNIK Ingrid. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2020. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-94554-6-3. [COBISS.SI-ID 17764099]

LOGISTIKA TRANSPORTA BLAGA IN POTNIKOV avtorja mag. Marka Hrženjaka

podatki o publikaciji:

HRŽENJAK, Marko, Logistika transporta blaga in potnikov: skripta za študente logistike/Marko Hrženjak – Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2020

LOGISTICS MANAGEMENT avtorice Nataše Jakob

podatki o publikaciji:

JAKOB, Nataša, Logistics management : [strokovna terminologija v tujem jeziku] : skripta za študente logistike / Nataša Jakob. - Rogaška Slatina : Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019

Znanstvena monografija MODEL MEDORGANIZACIJSKEGA POVEZOVANJA V FOKUSU GOSPODARSKEGA RAZVOJA avtorjev dr. Saša Murtiča in dr. Patricije Jankovič
podatki o publikaciji:

MURTIČ, Sašo, JANKOVIČ, Patricija. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-94554-4-9. [COBISS.SI-ID 301757952]


OSNOVE POGODBENEGA PRAVA V LOGISTIKI
 avtorjev dr. Patricije Jankovič in dr. Saša Murtiča
podatki o publikaciji:
JANKOVIČ, Patricija, MURTIČ, Sašo. Osnove pogodbenega prava v logistiki. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019. VII, 293 str. ISBN 978-961-94554-2-5. [COBISS.SI-ID 298470400]


Zbornik strokovne konference Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki

podatki o publikaciji:
JANKOVIČ, Patricija (urednik). Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki : zbornik strokovne konference, Rogaška Slatina, 16. 2. 2019. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019. ISBN 978-961-94554-3-2. [COBISS.SI-ID 298471680]


OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA V LOGISTIKI 
avtorjev dr. Saša Murtiča in dr. Patricije Jankovič
podatki o publikaciji:
MURTIČ, Sašo, JANKOVIČ, Patricija. Osnove gospodarskega prava v logistiki. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2018. III, 249 str. ISBN 978-961-94554-0-1. [COBISS.SI-ID 297353728]