Tutorstvo

Tutorstvo je oblika pomoči študentom, ki naj bi le-tem olajšala študij. Tutorski proces spremlja študente od njihovega vpisa pa vse do konca študija. Študentom omogoči spoznavanje študentskega okolja, svojih so-študentov in navsezadnje krepi stike tudi med študenti in profesorji ter med drugimi zaposlenimi na AREMI.

Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Na AREMI smo sistem tutorstva organizirali v okviru Centra za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje. Študente sistematično vodimo skozi študij, in sicer na področju njihovega akademskega ali raziskovalnega razvoja ter na področju njihovega osebnega razvoja.

Na razpolago so naslednje oblike tutorstva:

 • študentsko tutorstvo in
 • učiteljsko tutorstvo.

Študentsko tutorstvo
pomeni pomoč študentov iz višjih letnikov študentom iz nižjih. Namen študentskega tutorstva je, med drugim, nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom. Ta oblika tutorstva ne zajema samo neposredne pomoči pri učenju ampak tudi pomoč pri vpisnih, administrativnih in drugih operativnih težavah.

Najpogostejše oblike pomoči zajemajo naslednja področja:
 • Seznanitev študenta z vsemi viri informacij in spodbujanje k tem, da jih tudi sam poišče,
 • Individualno svetovanje študentu in pomoč v skladu s tutorskim programom ,
 • Opozorila študentu na različne načine učenja: kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti pozoren pri posameznih predmetih, katera literatura je najprimernejša za posamezen predmet ipd.,,
 • Nudenje pomoči pri osvajanju zahtevnejših vsebin posameznega predmeta,
 • Svetovanje in pomoč pri reševanju morebitnih težav, ki bi nastale v odnosu med študentom in učiteljem,
 • Spodbujanje študenta, da se vključi v dodatne dejavnosti na AREMI, s čimer pripomoremo k razvoju njegovih talentov.

Učiteljsko tutorstvo pomeni individualno pomoč učitelja njegovi skupini študentov pri različnih temah, kot so na primer:
 • izbira študijskih predmetov,
 • nadaljevanje študijske poti,
 • kariernih možnostih,
 • in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija.