Karierni razvoj

AREMA omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, in sicer: s spodbujanjem doseganja še višje in širše javnoveljavne izobrazbe, s sodelovanjem na domačih in tujih mednarodnih konferencah, kongresih, simpozijih in delavnicah.

Karierni center je ustanovljen tako za zaposlene in sodelujoče, kot tudi za študente. Deluje dvoplastno, in sicer:

  • Za zaposlene oz. sodelujoče (pedagoški, znanstveni in nepedagoški kader); oblikovanje kariernega načrta za vsakega posameznika, ki temelji na strokovnem in osebnostnem razvoju in napredku,
  • Za študente in diplomante (po enakem principu, da bodo s pomočjo zavoda uspešneje začrtali ali nadaljevali svojo poslovno pot in doprinesli k osebnostnemu razvoju).

AREMA se trudi študentom olajšati iskanje nove zaposlitve in širiti socialni kapital, zato tekom leta za vas organiziramo:
  • delavnice za pridobivanje zaposlitvenih spretnosti,
  • obiske in predstavitve delovnih okolij v Sloveniji in drugih državah EU,
  • posvete o iskanju dela v tujini,
  • zaposlitvene sejme,
  • karierne dneve,
  • osebna karierna svetovanja.

Vse aktivnosti so za študente AREME brezplačne.

NAČRT DELOVANJA CENTRA ZA KARIERNI RAZVOJ