Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo AREME je zagotoviti kakovosten študij v razvojnem in inovativnem okolju ter spodbujati, razširjati in tvoriti nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje regionalnih resursov, na področju managementa in transportne logistike.

S tem želimo prispevati h gospodarski moči, harmoničnemu socialnemu razvoju ter hkrati omogočiti konkurenčno vključevanje študentov v domače in mednarodno delovno okolje.

Vizija

Naša vizija je postati in ostati ugledna, nacionalno ter mednarodno priznana izobraževalna institucija, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Postati želimo center odličnosti, ki tesno prepleta raziskovanje z izobraževanjem in razvojem inovacij, krepi sodelovanje z gospodarstvom ter spodbuja znanje kot temeljno dobrino človeka in družbe.

Strateške usmeritve

  • Vključevanje domačih in tujih strokovnjakov iz prakse ter priznanih tujih pedagogov in raziskovalcev v delovanje zavoda,
  • Aktivno spodbujanje samoiniciativnosti in kreativnosti študentov pri izobraževalnem in raziskovalnem delu,
  • Večanje deleža tržne in raziskovane dejavnosti,
  • Pedagoška in raziskovalna odličnost v domačem in mednarodnem okolju

Ključne vrednote

Ključne vrednote zavoda so:
  • dosledno delovanje vseh zaposlenih, sodelujočih in študentov v skladu z Unescovo deklaracijo;
  • razvoj, ohranjanje, poglabljanje in širjenje znanja ter spodbujanje akademske svobode in ustvarjanja brez omejevanja, v dobro učiteljev in študentov ter ožje in širše skupnosti.
  • delovanje na vzajemnem spoštovanju, razumevanju med različnimi kulturami, narodi in jeziki ter na visokih moralnih in etičnih standardih.