Konference

Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki, februar 2019
Potrebe na trgu dela, maj 2018
Regionalni management in transportna logistika, oktober 2014
Konferenca Mental issues in Jobcenters, september 2014 (Zbornik)