Predsednik

Predsednik zavoda je poslovodni organ zavoda.
Predsednik zavoda vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Nagovor predsednika