Nagovor mag. Igor Prah

Dobrodošli na spletnih straneh AREME.

Smo ena mlajših visokih šol, naš predavateljski zbor pa se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami na področju izobraževanja odraslih in podjetništva nasploh. Poleg akademskih referenc pa mnoge predavatelje odlikujejo številne izkušnje s področja vodenja in upravljanja podjetij in javnih institucij ter lastne podjetniške izkušnje doma in po svetu.

AREMA je članica SKUPINE PRAH.SI, v okviru katere posluje PRAH Izobraževalni center, ki gradi na tradiciji in neposrednih pozitivnih izkušnjah lastne poklicne, srednje ter višje strokovne šole s področja logistike, kjer se je v preteklih letih izšolalo več kot 350 slušateljev izobraževanja odraslih. Poleg tega pa se je v programih usposabljanja s področja logistike, informacijsko komunikacijske tehnologije ter managementa malih podjetij, ki jih izvaja Prah IC, usposabljalo več kot 10.000 slušateljev v povezavi z več kot 400 podjetji.

Poleg usmerjenosti v višjo zaposljivost diplomantov ima velik pomen razvijanje znanj in kompetenc za ustanavljanje lastnih podjetij diplomantov.
Si želite pridobiti konkretna praktična znanja za življenje in delo?

Potem ste na pravi strani arema.si.

S spoštovanjem
Mag. Igor Prah
Predsednik