ECHE listina 2021-2027

AREMA je uspešno podaljšala veljavnost ECHE listine, ki nam omogoča mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov ter pedagoškega osebja za obdobje 2021-2027.