Študijski program

Diplomanti študijskega programa Management transportne logistike bodo poleg temeljnih znanj s področij poslovnih in upravnih ved, ekonomije, menedžmenta, informatike , transporta in logistike pridobili tudi specializirana znanja in kompetence s področja managementa transportne logistike v mednarodnem okolju. Podjetnost, kreativnost in kompetence za inoviranje so ključne determinante za prilagodljivost in zaposljivost diplomantov. Študijski program Management transportne logistike je primerljiv s sorodnimi programi v tujini. Diplomanti programa bodo zato zanimivi tudi za mednarodno zaposlovanje diplomantov in bodo tako spodbujali prosti pretok delovne sile v Evropi.

Oblikovati želimo lik diplomanta, ki bo usposobljen evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije, transportne logistike, ki bo obvladal standardne metode, postopke in procese v logističnih in upravljavskih procesih. Diplomant bo usposobljen uporabiti pridobljeno teoretično znanje v praksi, bo avtonomen v svojem strokovnem delu, zavezan profesionalni etiki. Zmogel bo reševati konkretne delovne probleme z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Študijski program Management transportne logistike je namenjen tistim, ki želijo začeti ali nadgrajevati svojo poklicno kariero v srednjih in malih podjetjih na področju logistike ali ustanavljati lastna podjetja.

Potrebe kadrov s področja logistike ter poznavanjem managementa transportno logističnih podjetij so najbolj kažejo v malih in srednjih podjetjih. A tudi podjetja, ki se ne ukvarjajo neposredno z logističnimi storitvami izkazujejo povečano potrebo po tem profilu diplomantov. To so denimo trgovci z velikimi in pretočnimi skladišči ali pa proizvodna podjetja. Pri tem je potrebno izpostaviti praktično naravnanost študija, ki bo našim diplomantom omogočila še boljše možnosti zaposlitve.

Diplomanti programa Management transportne logistike so zaposljivi tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Pridobljeno znanje lahko uporabijo tudi kot samostojni in neodvisni svetovalci ali pa kot managerji lastnih podjetij.

Pridobljen strokovni naziv je diplomirani manager transportne logistike, pridobljena stopnja izobrazbe pa je 6/2.