Center za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje

AREMA – Visoka šola za regionalni management sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi in znanstvenoraziskovalnimi organizacijami doma in v svetu zaradi oblikovanja in izvajanja skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih učiteljev, znanstvenih in drugih delavcev, izmenjave študentov, izmenjave znanstvenih in strokovnih publikacij, znanstvenih informacij, udeležbe na znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah in izvajanja drugih visokošolskih aktivnosti.

Razvoj izobraževanja na instituciji sledi sodobnim evropskim trendom in priporočilom, oblikovanje izobraževalne ponudbe pa je prilagojeno ponudbi sorodnih institucij v tujini in predvsem potrebam delodajalcev–domačih in tujih, kar omogoča diplomantom konkuriranje za zaposlitev na mednarodnem trgu dela.

Vodja centra je izred. prof. dr. Sašo Murtič
Kontakt: saso.murtic@gmail.comCentral Transdanubian Regional Innovation Agency, MadžarskaUniverza uporabnih znanosti – FH Joanneum, AvstrijaEuropean Commision
Directorate General for Regional and Urban PolicyDelft University


Rezultat iskanja slik za politehnika baltazar zaprešić
Politehnika Baltazar Zaprešić