KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV

Naloge in pristojnosti so:

  • odloča o postopkih uveljavljanja pravic študentov oziroma oseb brez statusa, ki opravljajo študijske obveznosti, kot pritožbeni organ, kadar je na prvi stopnji odločal senat, predsednik zavoda ali komisija za študijske zadeve,
  • opravlja vlogo nadzorstvenega organa za najhujše kršitve, kadar do njih pride na ravni senata,
  • odloča tudi v primerih odprave ali razveljavitve odločbe po nadzorstveni pravici ter o ničnosti sklepa v skladu z določili tega statuta.

Sestava komisije:
  • Viš. pred. R. Mašera, mag.,
  • Pred. Nataša Jakob,
  • Melita Švajger,
  • Violeta Žurga, članica študentka,
  • Ivana Tadić, članica študentka.