KOMISIJA ZA KAKOVOST

Naloge in pristojnosti komisije za kakovost so:

 • obravnava letna poročila dela na zavodu, vključno s poročilom o znanstveno-raziskovalnem delu in poročilom o učinkovitosti študija,
 • obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti,
 • sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost,
 • sodeluje pri oblikovanju koncepta in postopkov evalvacije in samoevalvacije,
 • obravnava evalvacijska poročila in oblikuje predloge za izboljšave,
 • obravnava predlog akcijskega načrta izboljšav po področjih dejavnosti,
 • z rezultati seznani senat in na podlagi ugotovitev predlaga ustrezne rešitve,
 • druga dela in naloge po sklepu senata zavoda ali upravnega odbora zavoda.

Sestava komisije:
 • Izred. prof. dr. Patricija Jankovič,
 • pred. mag. Tilen Medeot,
 • Rebecca Gerbec Potočnik, zunanja članica,
 • Veronika Knez, članica študentka.

Zapisniki sej komisije za kakovost