KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE

Naloge in pristojnosti komisije za izvolitve so:

  • vodi postopke za izvolitve visokošolskih učiteljev in raziskovalcev,
  • predlaga senatu strokovno komisijo za izvolitev v naziv kandidata,
  • predlaga podelitev naslova zaslužni profesor,
  • prevzame skrb, da so poročila pravočasna in usklajena z metodologijo pisanja poročil.

Sestava komisije:
  • izred. prof. dr. Sašo Murtič,
  • pred. mag. Stanko Vegelj,
  • pred. mag. Ingrid Franko Uhernik,
  • Melanija Emeršič, članica študentka.

Zapisniki sej komisije za izvolitve v nazive