Strateški svet

Strateški svet je posvetovalni organ senata, ki spremlja in vrednoti študijske programe, znanstveno-raziskovalno delo, strateške usmeritve in druge aktivnosti šole ter usklajuje potrebe gospodarstva z možnostmi šole. Strateški svet svoje ocene, ugotovitve in predloge posreduje vodstvu in senatu šole.

Naloge Strateškega sveta so predvsem naslednje:

 • Predlaga in usmerja aktivnosti povezane z razvojem šole;
 • Obravnava in pripravlja predloge strateških usmeritev na področju šole, s poudarkom na strokovnem razvoju;
 • Po potrebi ustanovi operativne delovne skupine in nadzira njihovo delo;
 • Pripravlja akcijskih načrtov za razvoj šole;
 • Po potrebi koordinira in zagotavlja pogoje za uresničevanje ukrepov in aktivnosti za izvrševanje akcijskega načrta;
 • Nudenje strokovne pomoči organom šole pri odločitvah.

Sestava Strateškega sveta:

 1. Iva Zorenč, RASR – predsednica sveta
 2. Mag. Igor Prah, AREMA
 3. Dr. Patricija Jankovič, AREMA
 4. Marko Rečnik, transportno podjetje Fijavž
 5. Boštjan Jager, trgovsko podjetje Jagros
 6. Rebecca Gerbec Potočnik, TA Martura in avtobusno podjetje Marprom
 7. Mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina
 8. Dr. Milorad Ćupurdija, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, R Hrvatska
 9. Zaslužni prof. dr. Ratko Zelenika, R Hrvatska