Mednarodni projekti

Arema s svojimi raziskovalci in poslovnimi partnerji sodeluje v evropskem projektu Flavors Of Styria. Gre za celovit projekt s področja regionalnega razvoja in oblikovanja integralnih turističnih produktov. Cilj projekta je oblikovati velik integralni turistični produkt, ki enovito promovira štajersko regijo in združuje 12 manjših integralnih turističnih produktov. V projektu poleg prijavitelja sodeluje še 15 partnerjev. Skupna vrednost projekta je 277.333,10 evra, projekt pa se izvaja do 31. 8. 2020.

      

Projekt Flavors of Styria sofinancirata Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".