Razpis za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec na projektu (M/Ž/X)

Izbrani kandidat bo opravljal dela in naloge, vezane na projekt »Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito«, predvsem naslednje:

  • 1. del programa: Tečaj spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju življenjskih situacij
  • 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna pomoč
  • 3. del programa: Športne in kulturne dejavnosti
  • Administracija

Zaposlitev se sklepa za določen čas od 1.6.2024 do 30.11.2025 za 20 ur tedensko.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • najmanj VII. stopnja izobrazbe,
  • znanje angleškega jezika (branje, pisanje, govorjenje),
  • izkušnje dela s skupino,
  • izkušnje na področju socialnega varstva.

Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili (diploma in življenjepis z natančnim opisom delovnih izkušenj) do 30.5.2024 na naslov info@arema.si.

Več informacij:
  • info@arema.si
  • 040 416 250