Operacija "Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito"

Arema – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina in celjski Zavod ZRI, d. o. o., sta bila izbrana za izvajanje operacije »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito – sklop 2«, za katero je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 9/2024 dne 2. 2. 2024. Partnerja sta oddala skupno vlogo in bosta operacijo izvajala od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2025.

Glavni namen operacije je olajšati in pospešiti učinkovito integracijo oseb z mednarodno zaščito in njihovih družin v slovensko družbeno okolje preko oblikovanja in implementacije celovitega podpornega sistema za razumevanje novih pravic in dolžnosti, vključevanja v relevantne podporne sisteme in storitve ter s tem učinkovitega koriščenja zaposlovalnih in izobraževalnih sistemov, razvoja novih kompetenc in veščin za ustvarjanje novih socialnih mrež in krepitvijo medkulturnega dialoga, razumevanja ter strpnosti med posamezniki z različnimi kulturnimi ozadji.

Cilje operacije bomo dosegali z izvajanjem različnih aktivnosti, kot so:

  • Tečaj spoznavanja slovenske družbe
  • Pomoč pri urejanju življenjske situacije
  • Izvedba opismenjevanja in učne pomoči
  • Učenje slovenskega jezika
  • Priprave za lažji vstop na trg dela
  • Tematske delavnice za otroke
  • Spolno-specifične delavnice za ženske
  • Tematska skupinska srečanja
  • Športne aktivnosti
  • Kulturne dejavnosti

Več o projektu si lahko preberete tukaj.