Ponovno izjemen dosežek diplomske naloge

V mesecu aprilu so na AREMI potekali zagovori petih diplomskih nalog. Pod mentorstvom viš. pred. mag. Marino Medeota in somentorja iz prakse Marka Gašpareviča, glavnega inšpektorja za področje tehničnih pregledov ter področnega podsekretarja Agencije RS za varnost prometa, je študent Jože Motoh zagovarjal svojo diplomsko nalogo z naslovom Tehnični pregledi motornih vozil in njihove pomanjkljivosti. 


Naloga je doživela velik in pozitiven odmev v strokovni javnosti. Agencija RS za varnost prometa pa je izrazila željo po predstavitvi izsledkov raziskave.


Čestitke za izjemno delo študentu in mentorju!