Utrinek ob izidu novih publikacij v založbi Areme

V mesecu aprilu 2024 so v založbi AREMA izšle kar tri pomembne publikacije. V soavtorstvu profesorjev dr. Saša Murtiča in dr. Patricije Jankovič je nastal učbenik Infrastruktura v logistiki in urbanizacija prometa, v čezmejnem soavtorstvu profesorjev Areme in Veleučilišta Baltazar iz hrvaškega Zaprešića pa še mednarodni strokovni monografiji Razvoj pogodbenega prava v spremenjenih razmerah v logistiki (avtorji dr. Sašo Murtiča, dr. Patricija Jankovič in dr. Ninoslav Gregurić-Bajza) in Osnove gospodarskega prava v gospodarsko spremenjenih razmerah 2019-2022 (avtorji dr. Sašo Murtiča, dr. Patricija Jankovič, dr. Milorad Ćupurdija in dr. Bruno Moslavac).

Vse tri publikacije so na voljo za izposojo ali nakup v knjižnici Areme.