Temeljne kompetence 2023-2029 v Savinjski regiji

Namen projekta:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta:
Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina: 
Ciljna skupina v projektu so odrasli, posebno pozornost bomo namenili posameznikom, ki so:
  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj);
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
  • tujci,
  • osebe na prestajanju zaporne kazni.

Partnerji in izvajalci programov:
  • Ljudska univerza Celje
  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  • RA Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
  • Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina

Trajanje projekta:
Od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.

Kontakt, prijave in več informacij:
Nadja Bezenšek, telefon 040 416 250, elektronski naslov info@arema.si in tukaj.