Študentski svet

Študentski svet zavoda je predstavniški organ študentov zavoda in zastopa študente skladno s statutom in zakonom.

Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Sestava in način konstituiranja ter delovanje se določi s posebnim aktom zavoda, ki ga sprejme upravni odbor v skladu z zakonom in v skladu s aktom o ustanovitvi zavoda.

Člani Študentskega sveta so:

  • Stefan Tadić, predsednik
  • Matija Hrženjak, član
  • Violeta Žurga, članica
  • Rok Govekar, član
  • Žiga Brence , član
  • Tjaša Selko, članica

Kontakt:
predsednik študentskega sveta: stadic245@gmail.com

ZAPISNIKI SEJ ŠTUDENTSKEGA SVETA