Upravni odbor

Upravni odbor zavoda je najvišji organ upravljanja. Ima pet članov, in sicer:

  • tri predstavnike ustanovitelja, 
  • enega predstavnika zavoda oz. delavcev, ki opravljajo dejavnost zavoda, 
  • enega predstavnika študentov.

Nagovor predsednika upravnega odbora