Sodelavci

Akademski zbor

Naziv

Ime in priimek

Katedra

Kontakt

izredna profesorica Dr. Patricija Jankovič Katedra za družboslovje patricija.jankovic@guest.arnes.si
izredni profesor Dr. Sašo Murtič Katedra za transport in logistiko saso.murtic@gmail.com
izredni profesor Dr. Anton Ogorelc Katedra za transport in logistiko info@arema.si
docent Dr. Matjaž Štor Katedra za transport in logistiko matjaz.stor@gmail.com

docent

Dr. Matej Trapečar Katedra za transport in logistiko matej.trapecar@siol.net

višji predavatelj

Mag. Igor Prah Katedra za družboslovje igor.prah@prah.si
višji predavatelj Robert Mašera, mag. Katedra za družboslovje robi.masera©gmail.com
predavatelj Mag. Marino Medeot Katedra za transport in logistiko marino.medeot@gmail.com
predavatelj Mag. Marko Hrženjak Katedra za transport in logistiko hm.storitve@siol.net
predavatelj Mag. Stanko Vegelj Katedra za transport in logistiko stanko.vegelj@kabelnet.net
predavatelj Mag. Tilen Medeot Katedra za družboslovje tilenmedeot@gmail.com
predavateljica Ingrid Uhernik Franko, mag. Katedra za transport in logistiko ingrid.uhernik@gmail.com
predavateljica Nataša Jakob Katedra za družboslovje naty.jakob@gmail.com
predavateljica Nadja Bezenšek Katedra za družboslovje nadja.bezensek@prah.si
predavatelj Boris Milič Katedra za transport in logistiko mboris18@gmail.com
članica študentkaMelanija Sovič /melania.sovic1@gmail.com 
članica študentkaAleksandra Bojanić /aleksandraba96@gmail.com
član študentStefan Tadić /stadic245@gmail.com

Strokovne službe


Področje

Ime in priimek

Kontakt

Glavni tajnik

Nadja Bezenšek

info@arema.si

Referat za študentske zadeve

Anita Ogrizek

info@arema.si

Referat za študentske zadeve

Nina Šket

info@arema.si

Referat za študentske zadeve Melita Švajger info@arema.si
Referat za študentske zadeve Maja Cirnski info@arema.si