Mobilnost za usposabljanje

Mednarodne mobilnosti so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Usposabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Mednarodne mobilnosti strokovnih delavcev omogočijo zaposlenim, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja najdete tukaj,

Nazaj