Mobilnost za poučevanje

Predavatelji se lahko vključijo v program Erasmus+ mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments − STA«), znotraj katerega izvajajo pedagoške obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini, s katero pred začetkom obdobja mobilnosti tudi uskladijo program predavanj. Akademske izmenjave trajajo od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Z akademskimi izmenjavami omogočamo visokošolskim zavodom boljšo in obsežnejšo vsebino predavanj in s tem spodbujamo izmenjavo strokovnega znanja ter izkušenj o pedagoškem delu. Pri tem se oblikujejo nove in krepijo že obstoječe povezave med visokošolskimi zavodi. Mobilnost učnega osebja pa hkrati omogoča študentom, ki se ne morejo sami udeležiti mednarodne izmenjave, da pridobijo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav.

Pogoj za vključitev v program mobilnosti

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti (predvsem velja za Erasmus+), morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FIŠ.
Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

Nazaj