Praksa v tujini

V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso oz. praktično usposabljanje, ki ga izvedete v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa. Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. S tovrstno mobilnostjo študentje spoznajo zahteve na evropskem trgu dela, razvijejo svoje delovne izkušnje, jezikovno znanje in poznavanje drugih kultur ter gradijo mednarodno skupnost strokovnjakov svojega področja.

Praksa lahko traja najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev, če sklenjeni sporazumi ali pravila, ki jih sprejme Senat AREME, ne določajo drugače. Zanimiva je predvsem zato, ker na tak način opravite del svojih študijskih obveznosti. Za stik s podjetji v tujini se obrnite na referat@arema.si, ki vam je na voljo za pomoč in posvet pri izvedbi prakse v tujini. Za lažje delo je zaželeno, da na referat v primeru opravljanja prakse pošljete vaš kratek življenjepis z izkušnjami. Ko opravite prakso v tujini, se vam opravljena praksa vpiše v prilogo k diplomi.

Za dodatne možnosti opravljanja prakse v tujini lahko pogledate na platformo erasmusintern.org, ki je nastala v okviru projekta STORY in je namenjena iskanju in objavljanju praks za mlade Evropejce, ki bi želeli praktično usposabljanje, prakso oz. pripravništvo opraviti v tujini. Ogledate si lahko tudi spletno stran globalplacement.com, kjer so predstavljene možnosti za opravljanje prakse po celem svetu.

Pogoji za prakso v tujini

Za opravljanje prakse v tujini se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

  • biti morate državljan ene od sodelujočih držav v programu Erasmus+ ali državljan druge države, medtem ko ste vpisani na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, in ob upoštevanju narave programa;
  • med študijem v tujini morate imeti aktiven status študenta na AREMI;
  • ste vpisani v najmanj prvi letnik visokošolskega študija, ko gre za mobilnost z namenom prakse;
  • so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa posamezni razpis.

Priznavanje obveznosti

Vaše obveznosti v tujini se vam v skladu s pravili AREME priznajo kot opravljena obveznost delovne prakse v študijskem programu. Pred izmenjavo je zato potrebno uskladiti vaše obveznosti v tujini s priznavanjem obveznostih na AREMI. V ta namen vam je na voljo koodinator za Erasmus +, ki skupaj z vami izdela načrt izmenjave. Štipendija Erasmus+ se sicer vrača v primeru, da v tujini ne uspete opraviti obveznosti, za katere smo se dogovorili.

Več informacij in vse dokumente najdete na www.erasmusplus.si.

Študenti AREME lahko zaprosijo za sofinanciranje Erasmus+ študijske mobilnosti v tujini tako, da pošljejo ali prinesejo izpolnjen obrazec na AREMO. Število razpoložljivih mest, višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Online Linguistic Support (OLS)

Študenti Erasmus+ imajo v času izmenjave možnost uporabe Online Linguistic Support (OLS) Evropske agencije EACEA študentom.

Udeleženci mobilnosti se s podpisom sporazuma o dotaciji zavežejo, da bodo izvedli OLS preverjanje (pred in ob zaključku obdobja mobilnosti) ter da bodo sledili OLS jezikovnemu tečaju, v kolikor jim bo dodeljen. AREMA zagotavlja koriščenje licenc in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da izbrani udeleženci uporabijo vse dodeljene licence. Upravičenci upoštevajo navodila za uporabo OLS, ki jih je zagotovil ponudnik storitev.

Več o samem OLS preberite v predstavitvi programa.

Nazaj