Študij v tujini

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima AREMA podpisan Erasmus+ bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študij v partnerski instituciji lahko traja najmanj 3 mesece do največ 6 mesecev, če sklenjeni sporazumi ali pravila, ki jih sprejme Senat AREME, ne določajo drugače. Partnerska institucija v tujini gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno. Študenti AREME lahko zaprosijo za sofinanciranje Erasmus+ študijske mobilnosti v tujini tako, da izpolnjen obrazec pošljejo ali prinesejo na AREMO.

Število razpoložljivih mest, višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Pogoji za mednarodno študijsko izmenjavo

Na izmenjavo se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

  • biti morate državljan ene od sodelujočih držav v programu Erasmus+ ali državljan druge države, medtem ko ste vpisani na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, in ob upoštevanju narave programa;
  • med študijem v tujini morate imeti aktiven status študenta na AREMI;
  • so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa posamezni razpis.

Priznavanje obveznosti

Vaše obveznosti v tujini se vam v skladu s pravili AREME priznajo pri izbiri izbirnih in nekaterih rednih izpitov, odvisno od izbranega programa. Pred izmenjavo je zato potrebno uskladiti vaše obveznosti v tujini s priznavanjem obveznostih na AREMI. V ta namen vam je na voljo koodinator za Erasmus +, ki skupaj z vami izdela načrt izmenjave. Štipendija Erasmus+ se sicer vrača v primeru, da v tujini ne uspete opraviti obveznosti, za katere smo se dogovorili. Več informacij o programu Erasmus+ najdete na tej povezavi.

Online Linguistic Support (OLS)

Študenti Erasmus+ imajo v času izmenjave možnost uporabe Online Linguistic Support (OLS) Evropske agencije EACEA študentom.

Udeleženci mobilnosti se s podpisom sporazuma o dotaciji zavežejo, da bodo izvedli OLS preverjanje (pred in ob zaključku obdobja mobilnosti) ter da bodo sledili OLS jezikovnemu tečaju, v kolikor jim bo dodeljen. AREMA zagotavlja koriščenje licenc in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da izbrani udeleženci uporabijo vse dodeljene licence. Upravičenci upoštevajo navodila za uporabo OLS, ki jih je zagotovil ponudnik storitev.

Več o samem OLS preberite v predstavitvi programa, predstavitvi ocenjevanja znanja ter v opisu jezikovnih tečajev.

Nazaj