Založba

Založba AREMA izdaja publikacije, povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi programi in projekti, med drugim:

  • znanstvene in strokovne monografije, zbornike referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc ter druge publikacije na področju znanstveno-raziskovalnega dela,
  • učbenike, zapiske predavanj, gradiva za vaje, priročnike ter druge publikacije na področju izobraževanja,
  • revije, časopise, letne publikacije ter druge serijske publikacije.
Uredništvo revije/strokovnega časopisa sestavljajo glavni in odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora. 

Uredništvo, uredniki in drugi sodelavci ter avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.

V mesecih decembru 2018 in januarju 2019 je Založba AREMA izdala 3 učbenike, in sicer:

1. OSNOVE TRANSPORTNE LOGISTIKE avtorja dr. Matjaža Štora
podatki o publikaciji:
ŠTOR, Matjaž. Osnove transportne logistike. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2018. 243 str. ISBN 978-961-94554-1-8. [COBISS.SI-ID 297354240]

2. OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA V LOGISTIKI avtorjev dr. Saša Murtiča in dr. Patricije Jankovič
podatki o publikaciji:
MURTIČ, Sašo, JANKOVIČ, Patricija. Osnove gospodarskega prava v logistiki. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2018. III, 249 str. ISBN 978-961-94554-0-1. [COBISS.SI-ID 297353728]

3. OSNOVE POGODBENEGA PRAVA V LOGISTIKI avtorjev dr. Patricije Jankovič in dr. Saša Murtiča
podatki o publikaciji:
JANKOVIČ, Patricija, MURTIČ, Sašo. Osnove pogodbenega prava v logistiki. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019. VII, 293 str. ISBN 978-961-94554-2-5. [COBISS.SI-ID 298470400]

V mesecu februarju 2019 je Založba AREMA izdala

Zbornik strokovne konference Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki
podatki o publikaciji:
JANKOVIČ, Patricija (urednik). Trajnostni razvoj in projektno delo v logistiki : zbornik strokovne konference, Rogaška Slatina, 16. 2. 2019. Rogaška Slatina: Arema, Visoka šola za regionalni management, 2019. ISBN 978-961-94554-3-2. [COBISS.SI-ID 298471680]

Publikacije so na voljo za izposojo ali nakup v knjižnici AREME.