Ekskurzija na Kontejnerski terminal Ljubljana

V okviru predmeta Globalni logistični tokovi je bila 10. maja 2024 organizirana strokovna ekskurzija na Kontejnerski terminal Ljubljana. Ekskurzijo je organiziral nosilec predmeta višji predavatelj mag. Marino Medeot.


Cilj ekskurzije je bil spoznati vlogo terminala v globalni distribucijski logistiki, manipulacije s kontejnerji za prevoz običajnega blaga, nevarnega blaga in hitro pokvarljivega blaga ter seznanitev z manipulativnimi operacijami oprtnih prevozov in nalogami ter pomenom intermodalnosti v kombiniranem prometu. Predvsem smo želeli spoznati in razumeti funkcijo terminala v logističnem podsistemu globalnih distribucijskih aktivnosti.

Naše doživetje in spoznanja ob ekskurziji so nas močno obogatila in razširila naše razumevanje logističnih procesov. Ključna spoznanja in ugotovitve:
  • V kontejnerskem terminalu smo imeli priložnost opazovati manipulacije s kontejnerji za prevoz običajnega blaga, nevarnega blaga in hitro pokvarljivega blaga. Opazili smo strokovno in učinkovito ravnanje z različnimi vrstami tovora, kar je ključno za zagotavljanje varnega in učinkovitega prevoza.
  • Spoznali smo različne manipulativne operacije oprtnih prevozov, ki omogočajo prehod tovora med različnimi prevoznimi sredstvi, kot so tovornjaki, vlaki in ladje. Razumeli smo pomen pravilnega preklapljanja tovora in usklajevanja logističnih procesov med različnimi prevoznimi sistemi.
  • Osredotočili smo se na pomen in naloge intermodalnega terminala ter razumevanje njegove vloge pri integraciji različnih prevoznih sredstev v logistični verigi. Seznanili smo se, kako terminal olajšuje prehod tovora med različnimi prevoznimi sistemi in prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu prevozu blaga.
  • Poudarek ekskurzije je bil tudi na funkciji terminala v logistiki podpornih dejavnosti carine, inšpekcijskih služb, zavarovalnic in drugih akterjev globalnih oskrbnih verig. Razumeli smo, kako terminali omogočajo učinkovito distribucijo blaga do končnih destinacij in zagotavljajo, da tovor prispe varno, pravočasno in brez poškodb ali izgub.

Naša ekskurzija v Kontejnerski terminal Ljubljana je bila izjemno študijsko orientirana, poučna in zanimiva. Razširila je naše razumevanje logističnih procesov ter nas opolnomočila s praktičnim znanjem o manipulacijah s kontejnerji, intermodalnimi transportnimi enotami in funkcijami terminala v globalni logistiki.

Zahvaljujemo se g. Primožu Luzarju, ki nam je kljub zelo strogemu režimu obiskov omogočil vstop na operativne cone terminala in ostalim zaposlenim na terminalu za njihovo prijaznost, strokovnost in gostoljubje ter za izjemno izkušnjo, ki smo jo z ekskurzijo doživeli.