ECHE listina 2021-2027

Arema je bila uspešna pri pripravi in oddaji vloge za ECHE listino za programsko obdobje 2021-2027. Pridobljena listina nam tudi v naslednjem programskem obdobju omogoča mednarodno mobilnost študentov in osebja, sodelovanje v partnerstvih za izmenjavo dobrih praks, odličnost in inovacije ter partnerstvih za razvoj, oblikovanje in spremembo politik.