Dies Academicus in podelitev diplom

14. junija smo na slavnostni prireditvi podelili diplome 19 novim diplomiranim managerjem transportne logistike. Slavnostna podelitev je potekala v Aninem dvoru v Rogaški Slatini, poleg diplomantov z družinami in prijatelji ter akademskega zbora Areme pa se je je udeležilo tudi več visokih gostov. Med drugim smo na podelitvi podpisali pridružitveno pogodbo k Novi univerzi.