Podpis pridružitvene pogodbe z Novo univerzo

Po povabilu Nove univerze smo 14. junija podpisali pridružitveno pogodbo k Novi univerzi. Nova univerza združuje fakultete, ki se zavedajo pomena študentu prijaznega in kakovostnega študija. Širok in poglobljen nabor pridobljenega znanja ter povezovanje teorije s prakso že v času študija omogoča diplomantom uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela. Študij poteka v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer ima prostore tudi dobro založena univerzitetna knjižnica.