Karierni center

AREMA omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, in sicer: s spodbujanjem doseganja še višje in širše javnoveljavne izobrazbe, s sodelovanjem na domačih in tujih mednarodnih konferencah, kongresih, simpozijih in delavnicah.

Karierni center je ustanovljen tako za zaposlene in sodelujoče, kot tudi za študente. Deluje dvoplastno, in sicer:

  • Za zaposlene oz. sodelujoče (pedagoški, znanstveni in nepedagoški kader);
    • oblikovanje kariernega načrta za vsakega posameznika, ki temelji na strokovnem in osebnostnem razvoju in napredku,
  • Za študente in diplomante (po enakem principu, da bodo s pomočjo zavoda uspešneje začrtali ali nadaljevali svojo poslovno pot in doprinesli k osebnostnemu razvoju).

Karierni center pri svojem delovanju uporablja najnovejše metode dela, kot so Profile XT, Check point – 360, Profiles Skill Builder, Profiles workforce compatibility, Profiles performance indicator ipd.