Vrednote

Temeljna vrednota zavoda je dosledno delovanje vseh zaposlenih, sodelujočih in študentov v skladu z Unescovo deklaracijo; je razvoj, ohranjanje, poglabljanje in širjenje znanja ter spodbujanje akademske svobode in ustvarjanja brez omejevanja, v dobro učiteljev in študentov ter ožje in širše skupnosti.
Zaposleni, sodelujoči in študenti svoje delovanje gradimo na vzajemnem spoštovanju, razumevanju med različnimi kulturami, narodi in jeziki ter na visokih moralnih in etičnih standardih.